ARVONLISÄVERON ALARAJAHUOJENNUS

Täällä voit laskea arvonlisäveron huojennuksen 
  syötä arvot kenttiin ja paina laske -nappia, Erota desimaalit pisteellä ALARAJAHUOJENNUS- HAKEMUKSEN KOHTA
Liikevaihto 214
vero 215
       
huojennus  
 
Laskelma on suuntaa antava
 

 

ARVONLISÄVERON ALARAJAHUOJENNUSHAKEMUS

Verohallinnon ohjeita
Kohta 214
Tilikauden huojennukseen oikeuttava liikevaihto lasketaan seuraavasti:
Tilikauden verollisten myyntien (ilman veron osuutta) yhteismäärästä vähennetään

- metsätaloudesta saatu vastike
- kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saatu vastike silloin, kun luovuttaja on hakeutunut verovelvolliseksi
(AVL 30 §)
- käyttöomaisuuden myynnistä saadut vastikkeet
Näin saatuun määrään
lisätään seuraavista verottomista myynneistä saadut vastikkeet
- tavaran myynti muihin EU-maihin (yhteisömyynti, AVL 72a - 72c §)
- vientimyynti (AVL 70 §)
- veroton matkustajamyynti (AVL 70b §)
- verottomien palveluiden myynti (AVL 71 ja 72 §)
- verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti (AVL 58 §)
- sanoma- ja aikakauslehtien myynnit vähintään kuukauden ajaksi tilattuina (AVL 55 §)
- vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynnit
yleishyödylliselle yhteisölle (AVL 56 §)
- verottomat myynnit diplomaattisille edustustoille ja kansainvälisille järjestöille (AVL 72d §)
- verottomat moottoriajoneuvojen myynnit (AVL 72e §)
- muiden kuin liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynnit
- kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset silloin kun kysymyksessä ei ole käyttöomaisuus-
kiinteistö tai kiinteistön luovutuksesta ei olla hakeuduttu verovelvolliseksi
Merkitkää näin saatu huojennukseen oikeuttava liikevaihto kohtaan 214.

VEROH 9569 11.2004

Jos tilikausi tai sen osa, jota hakemus koskee on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, edellä kuvatulla tavalla
laskettu tilikauden huojennukseen oikeuttava liikevaihto
muunnetaan verovirastossa huojennusta laskettaessa
vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Muuntaminen tapahtuu kertomalla liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla se
tilikauden täysien kalenterikuukausien määrällä.

 

Takaisin laskelmaan

Kohta 215
Tilikauden huojennukseen oikeuttava vero
lasketaan seuraavasti:
Tilikauden tilitettävästä verosta (suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotuksesta)
vähennetään

- metsätaloudesta tilitettävä vero
- yhteisöhankinnasta suoritettava vero
- kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta tilitettävä vero
- käyttöomaisuuden myynnistä suoritettava vero
- käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava vero